Astrologie

Astrologie is de psychologie uit de oudheid. De horoscoop geeft inzichten in eigen karakter, het verleden en de dynamiek in het huidige leven. Het geeft zicht op talenten en kwaliteiten. Aan de hand van de informatie uit de horoscoop ontstaat helderheid over de vragen waar men mee zit. Voor relatiekwesties zijn relatiehoroscopen een goed middel om beter inzicht te krijgen.

Astrologische consulten worden ook telefonisch gegeven!!